Alethia, an ASU Global Freshman Academy student

Alethia smiles into the camera as she talks about the Global Freshman Academy